Semana Santa, Palm Sunday, Granada, Spain
Semana Santa, Palm Sunday, Granada, Spain
acrylic on canvas
24" x 18"
2013
$600